Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Nieuwe zeehondenopvang in Stellendam

De stichting A Seal heeft van het ministerie van EZ een vergunning gekregen voor het opvangen van zeehonden in Stellendam. Daarmee feliciteert de stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds deze zeehondenredders van harte.Wij zijn er trots op dat mede dankzij een startsubsidie vanuit onze stichting dit plan gerealiseerd kon worden.

 

Met man en macht wordt nu gewerkt aan de inrichting van opvangfaciliteiten in het gebouw van de Expo Haringvliet. Het is een prachtige plek aan de Haringvlietsluizen, vlak bij het water en vlak bij de zeehonden.

Lenie 't Hart schenkt wasteil

 

 

 

 

 

Lenie ’t Hart heeft al maanden geleden symbolisch een wasteil met een zeehond aangeboden aan de zeehondenredders in Zeeland.

Ook heeft ze haar argumenten voor opvang in deze regio kort geleden op een rij gezet:

Waarom nu opvang in de Zeeuwse en Zuidhollandse stromen?

Sinds 1971 is de Zeehondencrèche in Pieterburen actief in het redden van zeehonden. Toen ik begon met opvang bestond de zeehondenpopulatie in het Waddengebied nog maar uit 350 dieren; het was geen zelfstandige populatie meer. Er was veel migratie en gelukkig kwam er toen dus ook opvang van hulpbehoevende zeehonden. Nu is de Waddenzeepopulatie redelijk stabiel. Dankzij opvang, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Dat laatste zorgde er voor dat alle facetten van de problemen van zeehonden onder de aandacht van de bevolking en (vooral ook) van de politiek kwamen, zodat maatregelen werden genomen tegen verstoring etc. Maar nog steeds speelt opvang in die fragiele stabiliteit een grote rol.

Het opvangcentrum in Pieterburen kreeg - behalve van de Waddeneilanden en de hele Nederlandse kust – aanvankelijk ook zeehonden uit Spanje, Frankrijk en België. Maar inmiddels heb ik in alle ons omringende landen mensen opgeleid om zelf de opvang van hulpbehoevende zeehonden te gaan verzorgen. Daarmee brengen ze de problematiek van de zeehonden onder de aandacht van hun eigen bevolking en kunnen ze zeehonden beschermen in hun eigen land. Zo zijn er nu ook opvangcentra in Spanje, Frankrijk en België.

Op dit moment vormt de zeehondenpopulatie in het Delta gebied volgens onderzoek nog geen stabiele populatie: je kunt het vergelijken met de situatie in de Waddenzee rond de 70er jaren: er is nog veel migratie en weinig reproductie. Daarom is dit het juiste moment om in het Deltagebied hulpbehoevende zeehonden op te gaan vangen. Op die manier kan ook hier een stabiele populatie ontstaan.

Er bestaat in dit gebied al een uniek vrijwilligersnetwerk (de EHBZ) dat bergen verzet in het verzamelen van (helaas vooral) dode zeezoogdieren, maar gelukkig ook veel levende. Als dit netwerk nog beter onder de aandacht van de lokale bevolking en van de toeristen wordt gebracht, kan het een nog grotere rol spelen bij de bescherming van de zeehonden in Zuid-west Nederland.

De combinatie van opvang, wetenschappelijk onderzoek en educatie is een succesformule gebleken voor de Waddenzee en voor heel veel andere gebieden in de wereld waar men mijn filosofie en benadering heeft willen invoeren.

Dankzij de combinatie van deze drie factoren kunnen ook Zeeland en Zuidholland de zeehondenpopulatie in hun regio weer tot bloei brengen. Ik hoop van harte dat ze die kans krijgen.

Lenie ‘t Hart

Deze argumentatie heeft succes gehad, want op vrijdag 25 juli kon de stichting A Seal het volgende persbericht de wereld insturen:

Zeehondenopvangcentrum Stellendam

 

 

 

 

 

 

 

Zeehondenopvang A Seal in Stellendam is een feit!

Vrijdag 25 juli, Stellendam

De Stichting A Seal, centrum voor zeezoogdierenzorg, heeft toestemming van het Ministerie van Economische Zaken om zeehonden in nood op te vangen. In Stellendam komt een zelfstandige opvang voor zeehonden in de Zuidwestelijke Delta. Het aantal zeehonden in nood in de zuidwestelijke wateren is sterk gestegen en de lange reis naar de opvangcentra in het noorden van het land is niet goed voor het welzijn van de dieren.

In de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta zoeken steeds meer zeehonden hun toevlucht. Ze ontvluchten vooral de wateren bij het Verenigd Koninkrijk. Waarom is niet duidelijk. De Delta kent echter drukke scheepvaart, veel recreatie en grote veranderingen bijvoorbeeld ten behoeve van de Maasvlakte. Hier is een aanzienlijke toename in het aantal zeehonden in nood, jaarlijks zo’n 70 tot 100.

A Seal is belangrijk!

“Daarom is A Seal in Stellendam zo belangrijk en is het geweldig dat we van het begin af aan ondersteuning hebben gekregen van de stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds”, zegt Diederik van Liere voorzitter van de stichting A Seal. De Expo Haringvliet in Stellendam omarmt de opvang en biedt de faciliteiten aan: een centrale locatie vlakbij zee. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de United Fish Auctions in Stellendam steunen de zeehondenopvang. Zij zien het belang van de opvang, niet alleen voor het dier zelf, maar ook voor het gebied met de zeehond als ambassadeur.

A Seal Centrum

Het A Seal Centrum richt zich op opvang, voorlichting en onderzoek ten behoeve van de zeehond. Zeehonden die ziek of verwond zijn, of die door hun moeder zijn verlaten en in nood verkeren worden opvangen. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Het is de bedoeling dat een dier zodanig herstelt van ziekte of verwonding, respectievelijk aansterkt, dat het goede kansen op overleving heeft.

Expertise en voorlichting

Naast het opvangen van zeehonden houdt het centrum zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de zeehonden in het gebied. Daarnaast geeft het centrum voorlichting over de zeehonden, ontwikkelingen in hun leefomgeving en de wijze waarop ze worden opgevangen en verzorgd. Blij met zeezoogdierenopvang “We zijn erg verheugd dat de Stichting A Seal de ontheffing heeft gekregen van het ministerie en dat daarmee de zeezoogdierenopvang in Stellendam dadelijk een feit is! Doordat de opvang zich huisvest in de Expo Haringvliet ontstaat op Goeree-Overflakkee een uniek totaalconcept, waarbij voorlichting en educatie over zeehonden en andere zeezoogdieren, duurzame visserij, de Delta, de Deltawerken en de nieuwe Deltaroute, samenkomen. Dit past uitstekend bij onze doelstellingen in het kader van een maatschappelijk verantwoorde samenleving, brede samenwerking en het op de kaart zetten van Goeree-Overflakkee”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt.

De stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds heeft voor dit initiatief al maanden geleden een beginbedrag van € 10.000,- gedoneerd en heeft ook alvast een aantal speciale bassins met ligplateau georganiseerd, zodat de opvang in Stellendam zo snel mogelijk kan beginnen.

Dat geeft meteen het belang van onze stichting aan: het was mogelijk om direct steun te geven, op het moment dat er nog geen andere geldgevers in beeld waren.

Voor de opvang van wilde dieren wordt in Nederland geen subsidie gegeven.

Daarom zoeken wij meer gevers / donateurs voor stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds om initiatieven als die in Stellendam te steunen.

Helpt u ons ook?

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018