Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Kaspische Zee conferentie in Moskou groot succes

Dankzij financiële steun van WWAR (World Wide Animal Rescue, een zusje van Stichting DierenLot) konden Lenie ’t Hart vanuit Nederland en Amir Sayad Shirazi vanuit Iran naar Moskou reizen, om verslag te doen van het project langs de Iraanse kust van de Kaspische Zee. Rusland is één van de vijf landen rond die Kaspische Zee en had de overige vier landen uitgenodigd om in Moskou de problemen van de bedreigde Kaspische zeehond te bespreken.

 

Al eerder (in 2006) vond op initiatief van Lenie een dergelijke bijeenkomst in Pieterburen plaats.

Workshop Caspian SeaToen kwamen vertegenwoordigers van de vijf landen rond de Kaspische Zee (Rusland, Kazachstan, Azerbajdjan, Turkmenistan en Iran) voor een workshop bij elkaar in Nederland. Dat resulteerde uiteindelijk in het door Lenie begeleide pilotproject in Iran, waarvan zij en Amir (de leider van het Iraanse project) nu in Moskou verslag deden.

 

 

 

 

Presentatie Lenie 't HartLenie:

“Sinds 1993 ben ik al betrokken bij de Kaspische zeehond die leeft in de Kaspische Zee. De toenemende vervuiling en de groeiende druk van menselijke activiteiten (jacht en visserij) hebben deze zeehond tot een bedreigde diersoort gemaakt. Ik heb presentaties gehouden op verschillende meetings in de landen rond de Kaspische Zee en heb in Nederland een workshop voor de vijf landen georganiseerd.

Doel daarvan was om te laten zien hoe wij het in Nederland hebben gedaan om de zeehond op de kaart te krijgen door de opvang van zeehonden en onze kennis van dit dier te vergroten door wetenschappelijk onderzoek. De zeehond is daardoor een symbool geworden.

Ik ben betrokken bij het opzetten van een pilotproject voor de Kaspische zeehond in Iran. De vrijwilligers die betrokken zijn bij dat project zijn getraind in mijn centrum in Nederland.

Eigenlijk maak ik overal ter wereld gebruik van mijn uitgangspunten voor bescherming van de zeehonden. In Iran hebben we die uitgangspunten ook toegepast:

- In kaart brengen van de problemen van de lokale bevolking, waaronder de vissers, door middel van een enquête.

- Een oplossing zoeken voor de belangrijkste problemen van vooral de vissers en de vrouwen. (In Iran betekent dat: het vergoeden van door zeehonden veroorzaakte schade aan visnetten, het uitreiken van een award voor het redden van een zeehonden, het beschikbaar stellen van (bedrijfs)kleding enz. Vrouwen maken handgeknoopte tapijten met afbeeldingen van zeehonden die worden verkocht. Met dit alles verbetert de kwaliteit van leven voor de lokale bevolking dankzij de zeehond.)

- Educatie op scholen, waardoor ook de nieuwe generatie het belang van een goed ecosysteem en de waarde van biodiversiteit leert inzien.

- Het opzetten van een rescue netwerk langs de Kaspische Zee, zodat er overal snel hulp kan worden geboden aan (zee)dieren in nood.

- Beginnen met wetenschappelijk onderzoek naar de leefwijze en de problemen van de zeehond.”

Presentatie Amir Sayad ShiraziAmir Sayad Shirazi (projectleider):

“Het project gaat geweldig: er worden geen zeehonden meer gedood; ze worden nu gered. Alleen al in 2014 zijn meer dan zestig zeehonden gered. In de vissershaven op Ashuradeh bij Bandar Turkman is een klein zeehondenopvangcentrum gebouwd. Dankzij overleg tussen onze organisatie, Lenie en de DOE (Department Of Environment) is het project nu uitgebreid met meer bedreigde dieren langs de Iraanse kust van de Kaspische Zee. Het Caspian Wildlife Project omvat nu naast de Kaspische zeehond ook de steur, de otter en het luipaard. Er wordt onderzocht hoe men de steur in leven kan houden na het wegnemen van de kaviaar eitjes om ze daarna weer vrij te laten. Voor de otter heeft Lenie ervoor gezorgd dat otterspecialist Addy de Jongh uit Nederland is gekomen om advies te geven.

OtterverblijfOp zijn aanwijzingen en met financiële steun van de Nederlandse WWAR is inmiddels een prachtig otterverblijf gebouwd, waar otters kunnen worden voorbereid op hun leven in het wild. Zo wordt er nu ook gewerkt aan faciliteiten voor de opvang van jonge luipaarden. Op dit moment zijn er twee welpen in opvang. Via Lenie hebben we nu contact met een Europese luipaardspecialist, zodat ook deze dieren later weer kunnen worden vrijgelaten.”

Het project gaat nu de andere landen uitnodigen om hetzelfde te gaan doen. Deze aanpak heeft resultaat opgeleverd, terwijl andere vergaderingen alleen maar rapporten opleverden en geen directe hulp aan dier of mens.

Meeting MoskouDe participanten aan de conferentie in Moskou waren enthousiast over de rapportage van Lenie en Amir over de resultaten van hun project. Er zijn door de deelnemers uit alle andere landen rond de Kaspische Zee al afspraken gemaakt om het pilotproject in Iran te bezoeken, om te kijken hoe deze aanpak ook in hun land kan worden toegepast.

 Caspian Seal

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018