Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Hartverwarmende bijeenkomst van dierenredders

Zaterdag 18 april was het weer zo ver. Het was de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening van de Stichting DierenLot, waar alle beneficianten en dierenredders aanwezig kunnen zijn. Onze stichting is ook beneficiant: DierenLot heeft in de afgelopen periode twee dierenambulances en een tractor beschikbaar gesteld.

 

De happening vond plaats in De Fabrique in Maarssen. En zoals iedere keer was het weer een fantastische organisatie. Bij alle dierenambulances, in totaal zo’n 90, werd gecontroleerd of alles nog in orde is en ze kregen allemaal hun zomerbanden. En voor de 700 dierenredders waren er de hele dag workshops over opvang en verzorging van alle mogelijke dieren, van fretten tot ezels. Tjeerd Veenstra van de NFDO (Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties) hield een presentatie, net als A. Duijnker van de Dierenpolitie. Verder waren er veel stands met informatie over dieren en hun verzorging.

Lenie 't Hart geeft presentatieLenie ‘t Hart hield een presentatie samen met Tjeerd Veenstra en Piet IJssels. De laatste is oud-burgemeester van Gorinchem en zit samen met Lenie in het bestuur van het Nationaal Keurmerk Dierenambulances. Voor een grote groep geïnteresseerde dierenredders werd het plan gepresenteerd om een “dierenvakbond” op te richten, met als voorlopige naam “NATIONAAL DIEREN PLATFORM”.

Er blijkt veel onvrede te heersen onder de mensen die in opvangcentra, dus direct in de praktijk, werken met hulpbehoevende dieren. De verzorgers krijgen steeds vaker te maken met rigide wet- en regelgeving, nog aangevuld met lokale voorschriften en regeltjes. Die brengen dierenwelzijn in gevaar en maken het steeds moeilijker om dieren te redden.

Ricky geeft presentatieDe voorbeelden uit de praktijk van Ricky van Stichting Egelopvang Peel en Maasstreek over problemen bij de opvang van egels en eekhoorns werden alom herkend, net als de erbarmelijke situatie van de dieren in de Oostvaardersplassen.

Daarom is het plan opgevat om via een enquête onder dierenverzorgers de problemen in kaart te brengen. Op basis van die gegevens kan vervolgens worden begonnen met het toetsen van wet- en regelgeving aan de praktijk. Uitgangspunt van dit alles moet zijn dat er geluisterd gaat worden naar de praktijkmensen.

Interesse voor presentatie Lenie 't HartZo is de eerste steen voor deze nieuwe organisatie gelegd. Er was veel interesse en veel enthousiasme. Lenie: “we hopen snel met de enquête aan de slag te gaan en een probleemstelling te kunnen formuleren, waarmee we verder kunnen. Alleen als we met elkaar samenwerken, kunnen we iets bereiken.”

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018