Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Stichting DierenLot helpt Norma’s opvangcentrum na brand

Lenie 't hart met Norma Miedema

Op zondagmiddag 7 juni brak er brand uit in het opvangcentrum van Norma Miedema in het Friese Ferwerd. Met gevaar voor eigen leven heeft Norma heel veel van de door haar opgevangen dieren uit de vlammen gered. Maar ze kon niet voorkomen dat er ook een aantal dieren door de rook of de vlammen om het leven kwamen. Wat overbleef was een rokende puinhoop, een radeloze Norma en heel veel angstige dieren, waaronder honden, katten, varkens en paarden. Dankzij de snelle actie van Stichting DierenLot kon Lenie ’t Hart, ambassadeur van die stichting, vandaag aan Norma een bedrag van € 5.000,- overhandigen. Daarmee kan ze aan de slag om aan de eerste behoeften van de dieren die de ramp hebben overleefd te kunnen voldoen.

Al eerder deze week had Lenie zich via DierenLot garant gesteld voor de kosten van een afrastering voor een nieuw verblijf voor de dertien paarden. Dat werd dezelfde dag nog gerealiseerd, en de paarden trokken in optocht door het dorp naar hun nieuwe (tijdelijke) verblijfplaats.


Lenie: “Dit is het allerergste wat een dierenredder kan overkomen. Bij een brand voel je je zo verschrikkelijk machteloos. De dieren begrijpen niet dat ze op hun veilige plek niet langer veilig zijn. Je moet ze soms met geweld naar buiten jagen. Vaak lukt dat niet en rennen ze terug, de vlammen in. Het is een wonder dat Norma zoveel dieren heeft kunnen redden.”


Stichting DierenLot trok zich letterlijk het lot aan van de dieren die de brand hebben overleefd. Via hun Noodfonds hebben ze onmiddellijk € 5.000,= beschikbaar gesteld. Dat bedrag kon ambassadeur Lenie vanmiddag aan Norma overhandigen. Die is meteen met haar team van vrijwilligers aan de slag gegaan. Lenie: ”Wat een geweldig team. Allemaal zetten ze zich in om de dieren een veilige plek te geven. Maar het verdriet om de omgekomen dieren blijft...”

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018