Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Gaan de jonge zeehonden het redden?

Het einde van de zoogperiode van de gewone zeehond is in zicht. De meeste jongen zijn gespeend en moeten nu leren voor zichzelf te zorgen. In de Dollard bij de inlaat (een kunstmatige, gegraven geul met een doorgang onder de dijk) liggen nu heel veel jonge zeehonden en nog maar weinig volwassen dieren. Betekent dat nu dat alle jonge zeehonden zichzelf kunnen redden?

Lees meer: Gaan de jonge zeehonden het redden?

Unieke beelden van zeehondenmoeders

De zeehonden bij de inlaat van de Dollard hebben een ander gedrag dan die op de zandbanken. De zeehonden die in de Waddenzee op een zandbank worden geboren moeten bij hoog water direct zwemmen, samen met hun moeder. Door de gegraven geul in de Breebaart Polder hebben de zeehonden nu een kunstmatig strandje waar ze ook bij hoog water met hun jongen aan land gaan. Dat klinkt mooi, maar levert veel verwarring en afwijkend gedrag op.

Lees meer: Unieke beelden van zeehondenmoeders

Paniek in de Dollard

Roos Janac, die in deze periode in de Dollard het gedrag van de zeehonden observeert, heeft daar een heel bijzondere situatie op video vastgelegd.

Lees meer: Paniek in de Dollard

Dollard onderzoek van Nynke Osinga wordt voortgezet

Zeehondenexpert Nynke OsingaIn de periode van 2007 tot en met 2013 is er onder leiding van zeehondenexpert Dr. Nynke Osinga een observatieonderzoek uitgevoerd in de Dollard. Van de bevindingen uit deze periode heeft zij in haar proefschrift reeds verslag gedaan. De diverse rapporten waren interessant genoeg om een vervolg onderzoek in te stellen. Dat is deze week begonnen.

Lees meer: Dollard onderzoek van Nynke Osinga wordt voortgezet

Stichting DierenLot helpt Norma’s opvangcentrum na brand

Lenie 't Hart met Norma Miedema

Op zondagmiddag 7 juni brak er brand uit in het opvangcentrum van Norma Miedema in het Friese Ferwerd. Met gevaar voor eigen leven heeft Norma heel veel van de door haar opgevangen dieren uit de vlammen gered. Maar ze kon niet voorkomen dat er ook een aantal dieren door de rook of de vlammen om het leven kwamen. Wat overbleef was een rokende puinhoop, een radeloze Norma en heel veel angstige dieren, waaronder honden, katten, varkens en paarden. Dankzij de snelle actie van Stichting DierenLot kon Lenie ’t Hart, ambassadeur van die stichting, vandaag aan Norma een bedrag van € 5.000,- overhandigen. Daarmee kan ze aan de slag om aan de eerste behoeften van de dieren die de ramp hebben overleefd te kunnen voldoen.

Lees meer: Stichting DierenLot helpt Norma’s opvangcentrum na brand

Zeehondenexpert Nynke Osinga is nu Doctor

Promotie Nynke Osinga op zeehonden

Onze Stichting feliciteert bioloog Nynke Osinga van harte met het behalen van haar doctoraat. Op dinsdag 9 juni promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op vergelijkend onderzoek naar de biologie van gewone en grijze zeehonden. In haar proefschrift maakt ze duidelijk hoe belangrijk zeehondenopvang is voor het doen van wetenschappelijk onderzoek naar deze beschermde diersoort, iets wat tijdens haar verdediging werd bevestigd door de promotiecommissie.

Lees meer: Zeehondenexpert Nynke Osinga is nu Doctor

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018