De Stichting

Onze gegevens

Statutaire naam: Stichting Lenie ‘t Hart Zeehondenfonds,

Kamer van Koophandel: KvK 60592710

Adres: President Kennedylaan 34, 4334 EJ Middelburg

Telefoon: +31 6 537 363 28

E-mail: info@leniethart.nl

Bankrekening: NL24 ABNA 0527 8613 24 t.n.v. Lenie ‘t Hart Zeehondenfonds

Doelstellingen

 1. De stichting stelt zich ten doel het bieden van steun aan personen en instellingen die zich waar ook ter wereld bezighouden met hulp aan zeezoogdieren die in problemen zijn gekomen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
  • Het verlenen van noodhulp aan en het geven van voorlichting over zeezoogdieren wereldwijd,
  • het bieden van daadwerkelijke steun bij de opvang van zeezoogdieren of bij reddingspogingen van gestrande zeezoogdieren, met als doel de dieren weer vrij te laten in de natuur,
  • het beschikbaar stellen van expertise op het gebied van verzorging van opgevangen zeezoogdieren en het gebied van reddingsacties van gestrande walvisachtigen,
  • het beschikbaar stellen c.q. organiseren van financiële steun aan personen en instellingen die zich inzetten voor het welzijn van in problemen geraakte zeezoogdieren,
  • het instellen en onderhouden van een internationaal kennisnetwerk van experts op het gebied van (verzorging van) zeezoogdieren,
  • het initiëren, stimuleren, ondersteunen en doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het belang van zeezoogdieren en hun leefomgeving, alsmede het samenwerken met instellingen en personen die activiteiten op het gebied van wetenschap ontplooien,
  • het opzetten, stimuleren en (doen) uitvoeren van educatieve projecten voor specifieke doelgroepen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij zeezoogdieren, hun leefwijze en hun problemen,
  • alle overige (rechts-)handelingen die het doel bevorderen.
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleidsplan

Overal ter wereld hebben zeezoogdieren (vooral zeehonden) te maken met de gevolgen van menselijke activiteiten. Veel dieren raken hierdoor in moeilijkheden. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat er mondiaal drie hoofdoorzaken zijn van de problemen voor zeezoogdieren: verstoring, vervuiling en overbevissing. In sommige gebieden moet daar de jacht als extra probleemfactor aan worden toegevoegd.De gevolgen van deze probleemfactoren kunnen voor veel zeehonden – en zelfs voor veel zeehondenpopulaties – catastrofaal zijn.

Om de invloed van dergelijke problemen te verminderen (voorkomen zal in de komende decennia niet eens lukken, maar is wél het ultieme doel) is veel inzet van expertise nodig. Op het gebied van regelgeving (o.a. politiek), voorlichting (o.a. educatie van betrokken partijen), wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze problemen op (het gedrag van) zeezoogdieren (o.a. monitoring, toxicologie, immunologie, virologie en pathologie) en daadwerkelijke hulp aan individuele dieren die het slachtoffer zijn geworden van deze door mensen veroorzaakte problemen (o.a. opvang en hulp ter plaatse).

Dat is het uitgangspunt van de Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds: hulp aan het individuele (zeezoog)dier omwille van het dier, en niet omwille van commercie of enige andere doelstelling.

In de afgelopen 43 jaar heeft Lenie ’t Hart door haar werk met zeehonden een schat aan expertise en een wereldwijd netwerk van (zeezoogdieren)experts opgebouwd. Een onderdeel van dit werk was de stichting van de zeehondenopvang in Pieterburen, maar haar activiteiten bestrijken een veel breder palet, dat wereldwijd erkend, gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Het zijn juist die aspecten van haar werk, die binnen de Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds de volle aandacht zullen krijgen.

Activiteitenplan

Hier volgt een summier – zeker niet compleet – overzicht van reeds in gang gezette of nog op te starten activiteiten, waarbij de Stichting zal worden ingeschakeld:

 • Advies en steun bij de opzet van een opvangcentrum voor zeehonden in Zuid-west Nederland.
 • Voorlichting op (basis)scholen en andere onderwijsinstellingen op het gebied van de problematiek van zeezoogdieren.
 • Advies en steun bij initiatieven voor het opzetten van opvangcentra voor zeehonden en andere locale hulp- c.q. reddingsactiviteiten langs de Nederlandse kust.
 • (Financiële) steun aan wetenschappelijk onderzoek naar het afwijkende moeder-pup gedrag in de Dollard.
 • Ondersteuning van de veldmedewerkers (EHBZ-vrijwilligers) langs de Nederlandse kust.
 • Betrokkenheid bij het onderzoek naar fysieke trauma’s bij zeezoogdieren in de onmiddellijke omgeving van offshore activiteiten.
 • Ondersteuning van activiteiten voor de hulp aan de uiterst bedreigde (bijna uitgestorven) monniksrobben in Griekenland, Turkije en Mauritanië.
 • Begeleiding (advies en financiële steun) bij de opzet en exploitatie van de opvang van Kaspische zeehonden langs de kust van de Kaspische Zee in Iran.
 • Advies bij de opzet van een opvangcentrum voor o.a. de Largha Seal in Vladiwostok (Rusland).
 • Begeleiding van een project voor opvang van de Ladoga Seal aan de kust van het Ladoga Meer door medewerkers van de Leningrad Zoo in St. Petersburg.
 • Adviezen voor een project ter bescherming van de Spotted Seal (Largha Seal) aan de kust van Zuid-Korea.
 • Adviezen voor de herintroductie van de Korean Sea Lion.

De Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds stelt zich ten doel bovenstaande projecten te helpen opstarten en te blijven begeleiden en waar mogelijk tot een positief resultaat te brengen. Daarnaast stelt de stichting zich open voor nieuwe aanvragen / verzoeken om advies, daadwerkelijke en/of financiële steun of andere vormen van begeleiding, zolang deze in het belang zijn van zeezoogdieren.

Internationaal actief

Over de hele wereld weet men Lenie ‘t Hart te vinden als het gaat om advies over of hulp aan zeehonden. Met tal van organisaties in tientallen landen is in de loop van de tijd een samenwerking ontstaan.

Hieronder een kleine keus uit de vele projecten:

 • Griekenland
 • Mauretanië
 • Turkije
 • Iran

Griekenland

Al decennia lang bestaat er samenwerking tussen Lenie ‘t Hart en de Griekse organisaties voor de bescherming van de uiterst zeldzame, met uitsterven bedreigde Mediterrane monniksrob (Monachus monachus).

Al in 1987 werd er een tweetal jonge monniksrobben als handbagage door Lenie naar Pieterburen gehaald om ze daar te verzorgen. Toen ze per vliegtuig teruggebracht zouden worden naar Griekenland wilde de toenmalige Griekse minister van natuur, Melina Mercouri, dat ze met de Griekse maatschappij Olympic Airways zouden vliegen. Toen bleek dat in de standaardtoestellen de faciliteiten niet geschikt waren voor dierentransport, stuurde ze een Airbus, waar ruimte was gemaakt voor de zeehonden. Omdat de dieren niet te warm mochten worden, moesten alle passagiers hun jas aanhouden.

In 1991 werd er een Jarino unit met een ligplateau en een bassin in de Eemshaven op een boot gezet. Een paar weken later arriveerde de unit in de haven van Alonnissos, een eilandje in de Noordelijke Sporaden. Dwars over het eiland werd de unit naar Steni Vala, een plaatsje aan de andere kant gebracht.

Sindsdien staat het kleine opvangcentrum daar aan de haven. Er zijn inmiddels al verschillende monniksrobben opgevangen. Aanvankelijk werd daar vaak de hulp van een Nederlandse verzorg(st)er bij ingeroepen, die de plaatselijke vrijwilligers op weg kon helpen.
Maar inmiddels wonen er voldoende getrainde en ervaren zeehondenverzorgers op het eiland, dus kunnen zij zichzelf prima redden en een opgevangen zeehond goed verzorgen.

Mauretanië

In 1991 vond een visser langs de Mauretaanse kust, “waar de Sahara in zee valt” een jonge monniksrob. Hij nam het dier in zijn armen en droeg het (urenlang) naar het kantoor van het Mauretaanse visserijinstituut (toen: CNROP: Centre National de Récherche Océanographique et de Pêche; tegenwoordig: IMROP: Institute Maurétanien de Récherche Océanographique et de Pêche). In het visserijinstituut wist men aanvankelijk niet wat ze met de jonge monniksrob moesten doen. Maar via via ontstond contact met de Zeehondencrèche, en 24 uur later arriveerden Lenie ‘t Hart en dierenarts Lies Vedder in de havenstad Nouadhibou.

In een voormalig informatiecentrum werd een aquarium omgebouwd tot zeehondenopvang. Een aantal medewerkers van het CNROP leerde hoe ze vis moesten prepareren en de jonge monniksrob konden verzorgen. Ze volgden nauwgezet de protocollen die aan de wand hingen. En na een paar maanden kon de eerste monniksrob in Mauretanië weer worden vrijgelaten. In de daarop volgende jaren zijn er nog vele monniksrobben in het – aanvankelijk geïmproviseerde, later keurig ingerichte – opvangcentrum opgevangen en met succes weer vrijgelaten.

Turkije

In het Middellandse Zee gebied, dus ook langs de kusten van Turkije en de Turkse eilanden leeft de zeldzame Mediterrane monniksrob (Monachus monachus) in grotten. Toen er een grote olievlek op één van de eilanden terecht was gekomen, heeft Lenie via Prins Bernhard geld georganiseerd voor een grote schoonmaakactie, zodat het gebied weer bewoonbaar werd voor de zeehonden.

 

Jaren later werd er langs de kust bij de plaats Foca (wat “zeehond” betekent) een jonge monniksrob gevonden. De meeste inwoners van Turkije hadden er geen idee van dat er zo’n zeldzame zeehondensoort leeft langs de kust van hun land. Meteen werd de hulp van Lenie’s team ingeroepen. De burgemeester van Foca was enthousiast en liet meteen een klein opvangcentrum bouwen, waar de jonge zeehond kon worden opgevangen en verzorgd. Heel Turkije leefde via televisiereportages mee met de ontwikkeling van “Badem”, zoals de zeehond door de Turkse kinderen was genoemd. En toen de zeehond werd vrijgelaten, wisten alle kinderen dat ze nu geen afval meer in zee mochten gooien, want “dat is slecht voor Badem”. Zo kan één zeehond al voor heel veel educatie zorgen.

Iran

In 2005 werd Lenie ‘t Hart door de UNEP (United Nations Environment Programme) uitgenodigd om over haar werk te komen vertellen op een internationale conferentie in Teheran. Daar bleek dat de Kaspische Zee, ingesloten en omringd door vijf landen, een heel kwetsbaar gebied is waarin de zeehonden (en de steur) grote problemen hebben door vervuiling, verstoring en overbevissing.

Daarom heeft Lenie ‘t Hart in 2006 een symposium georganiseerd in Pieterburen, waarbij biologen en beleidsmakers uit de vijf Kaspische Zee landen (Iran, Azerbaidjan, Turkmenistan, Kazachstan en Rusland) naar Pieterburen werden uitgenodigd om te laten zien wat je met opvang, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting kunt bereiken.

De Iraanse overheid gaf aan dat ze wel voelden voor een pilot-project langs het Iraanse deel van de kust van de Kaspische Zee. Daarop is Lenie ‘t Hart samen met wetenschappers (o.a. bioloog Diederik van Liere) een paar keer naar Iran gereisd om met jonge wetenschappers te praten over de mogelijkheden voor een project. Er bleek veel belangstelling te zijn onder de Iraanse studenten.

Zo is het contact ontstaan met dierenarts Mostafa Shahi Ferdous, die in Nederland een paar jaar de dierenarts van de Zeehondencrèche is geweest, totdat hij bij een tragisch verkeersongeval om het leven kwam. Mostafa heeft er voor gezorgd dat het project in Iran van de grond kwam: hij heeft een paar jonge collega’s opgeleid – deels in Pieterburen en deels in Iran – zodat zij nu weten hoe ze moeten handelen bij een zeehond in nood.

De leider van het project in Iran is dierenarts Amir Sayad Shirazi. Hij heeft veel contact met de lokale vissers. Dat is belangrijk, want veel zeehonden raken verstrikt in vissersnetten. Tot voor kort wisten de vissers niet anders te doen dan zo’n angstig spartelend dier dood te slaan om hun net niet te verliezen. Maar nu nemen ze contact op met Amir, die meteen naar hen toe komt en de zeehond uit het net bevrijdt. De zeehond wordt gecontroleerd op verwondingen en de visserman krijgt een vergoeding voor zijn net: zo is iedereen tevreden en is er een zeehond gered. Inmiddels is in de vissershaven op het schiereiland Ashuradeh een klein opvangcentrum gebouwd, dat binnenkort zal worden geopend.

De populatie Kaspische zeehonden staat door vervuiling sterk onder druk. Daarom wordt er gestreefd naar samenwerking met de andere landen rond de Kaspische Zee.

Jaarverslagen

Hier kunt u de jaarverslagen van Stichting Lenie ‘t Hart Zeehondenfonds, vanaf de oprichting (mei 2014), downloaden.