Wetenschappelijke projecten

Dollard onderzoek van Nynke Osinga

In de periode van 2007 tot en met 2013 is er onder leiding van zeehondenexpert Dr. Nynke Osinga een observatieonderzoek uitgevoerd in de Dollard.

Van de bevindingen uit deze periode heeft zij in haar proefschrift reeds verslag gedaan. De diverse rapporten waren interessant genoeg om een vervolg onderzoek in te stellen. Dat heeft plaatsgevonden in de zomer van 2015.

Waarnemingen bij Punt van Reide door Rosalie Janac

Rosalie Janac (zeehondenspecialist en docent dierverzorging) heeft in die periode samen met een aantal collega’s waarnemingen gedaan bij de zgn. “inlaat” bij de Punt van Reide in de Dollard. Dit is een kunstmatige, gegraven buitendijkse geul, waardoor water computergestuurd naar de binnendijkse Breebaart polder wordt geleid, om daar een kunstmatig eb- en vloed systeem te bewerkstelligen.

Deze “inlaat” is de enige plaats in de hele Waddenzee, waar zeehonden ook bij hoog water vlak bij de kust op het droge gaan liggen. Ze hebben deze plaats gekozen vanwege de steile oevers van de geul: bij onraad kunnen ze meteen vluchten in diep water. Dat is overigens ook het grootste probleem van dit gebied: moeders komen hier ook tijdens hoog water met hun jongen op de oever liggen (overal elders moeten de jongen met hun moeder zwemmen).

In geval van verstoring ontstaat er vaak paniek, waarbij jongen hun moeders kwijtraken. Door de sterke stroming in het gebied ontstaan er dan “huilers” (zeehondenjongen die hun moeder kwijt zijn).

Over deze verstoringen is onder leiding van Dr. Osinga inmiddels al veel in rapportages vastgelegd (Zie ook “Wetenschappelijke publicaties“).

Om nog meer informatie te verkrijgen over deze uitzonderlijke situatie van zeehonden en hun jongen heeft Rosalie Janac ook in de zomer van 2015 een reeks waarnemingen uitgevoerd.