Meteen naar de inhoud

Lenie ’t Hart steunt zeehondenopvang in Termunten

Lenie ‘t Hart is deze week toegetreden tot het bestuur van Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta, om er zeker van te zijn dat deze stichting een vergunning krijgt voor het opvangen van hulpbehoevende zeehonden.

Dat is een noodzaak: er zijn in deze regio veel problemen met zeehonden en een grote groep betrokken vrijwilligers staat in de startblokken om zeehonden in nood op te vangen, maar de overheid aarzelt – ondanks toezeggingen van staatssecretaris Dijksma – met het afgeven van de noodzakelijke vergunning.

Lenie ‘t Hart is in januari 2014 samen met 15 van de 30 medewerkers weggegaan bij Pieterburen omdat ze haar naam niet wilde verbinden aan het beleid onder de nieuwe directie, waarbij hulpbehoevende zeehonden aan hun lot werden overgelaten. Opvang van zeehonden werd afhankelijk gemaakt van de daaraan verbonden kosten: het zgn. rendementsdenken. Lenie: “Wij willen een veilige plek voor de zeehonden die Pieterburen laat liggen.”

Niet alleen de Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta, maar ook een stichting op Terschelling heeft in oktober 2014 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Beide aanvragen hadden in mei 2015 moeten worden gehonoreerd, maar op dit moment is er nog steeds geen vergunning afgegeven. Beide stichtingen hebben de overheid in gebreke gesteld wegens het niet nakomen van de verplichting om binnen 16 weken te reageren op een vergunningsaanvraag. In beide gevallen is dit door de overheid bevestigd: de stichtingen ontvangen een financiële vergoeding, maar ze hebben nog steeds geen vergunning…

In dit filmpje van GPTV vertelt Lenie haar beweegredenen: haar inzet voor hulpbehoevende dieren in het algemeen en voor zeehonden in het bijzonder, en haar bezorgdheid over de toenemende onverschilligheid tegenover het leed van individuele dieren.