Samenwerking met Stichting DierenLot en WWAR verlengd

Onlangs hebben de directie van Stichting DierenLotWWAR en het bestuur van Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds de activiteiten van de laatste stichting in 2015 geëvalueerd. Die waren zo positief, dat DierenLot en WWAR hebben besloten om het samenwerkingsverband met onze stichting in 2016 voort te zetten. Dat betekent een fikse financiële ondersteuning, waar we natuurlijk heel blij mee zijn.

Lenie ’t Hart: “Dankzij de geweldige financiële steun van Stichting DierenLot en haar zusje WWAR (World Wide Animal Rescue) kunnen we heel veel doen voor hulpbehoevende dieren in binnen- en buitenland. Zo breidt ons project in Iran, waar we de Kaspische Zeehond redden, zich uit tot de andere vier landen rond de Kaspische Zee.

In Iran worden geen zeehonden meer doodgeslagen, zoals dat tot vier jaar geleden nog wel gebeurde. En we kunnen ook onze andere buitenlandse projecten voor hulp aan dieren blijven begeleiden en ondersteunen.

Als Ambassadeur van Stichting DierenLot heb ik veel contact met dierenhulpverleners die zich inzetten voor de opvang van alle mogelijke dieren. Daardoor kan ik ook vinders van dieren in nood en dierenhulpverleners in heel Nederland met elkaar in contact brengen.

En dankzij de drie dierenambulances / dierentransportauto’s die we van DierenLot hebben gekregen, kunnen we er ook voor zorgen dat hulpbehoevende dieren zo snel mogelijk bij een gespecialiseerde opvang terecht komen. Zo kan ik mij maximaal inzetten voor alle dieren die ziek, gewond of verlaten worden aangetroffen.”